Apie mus

  vvvvv

 

 

 

 

 

 

 

KAS MES ESAME?

Udaroji akcin? bendrov? "ARDETAS" savo veikl? prad?jo 1999 metais. ?mon?s ?k?rimo pradioje vienintel? veikla, kuri? vykd?me buvo plastikini? bei medini? lang? montavimo plokteli? gamyba. S?kmingai ?sitvirtinusi Lietuvos rinkoje bei atsivelgdama ? kasmet besikei?ian?ius klient? poreikius bendrov? ?m? pl?sti savo gamybos asortiment?. iuo metu esame vieni didiausi? ir s?kmingiausiai dirban?i? tvirtinimo detali? gamintoj? Lietuvoje. Mums svarbus kiekvienas m?s? klientas, tod?l visiems stengiam?s pasi?lyti ne tik puik? kainos ir kokyb?s santyk?, bet ir greit? bei patog? preki? pristatym? visoje Lietuvoje. ?mon? nuolat ple?iasi ? naujas rinkas, tod?l dal? savo gaminamos produkcijos eksportuoja ? Danij?, Norvegij?, Bulgarij?, Vokietij?, Anglij?, Lenkij?, Latvij?, Estij?, Baltarusij? bei kitas Europos alis.

GAMINIAI

iuo metu klientams galime pasi?lyti ?vairi? matmen? montavimo kampus, gegni? sujungimus, sij? atramas, montavimo plokteles, taip pat medini?, aliumini?, plastikini? lang? montavimo plokteles bei ventiliuojam? fasad? tvirtinimo kampus. Tur?dami puikias technines galimybes bei ilgamet? patirt? gaminame produkcij? ir pagal individualius usakymus. M?s? kompanijoje dirbantys patyr? metalo apdirbimo specialistai mielai atsakys ? visus Jums r?pimus klausimus ir pasi?lys geriausi? technin? sprendim?.

GAMYBA

Tvirtinimo detal?s altojo tampavimo b?du gaminamos tik i sertifikuoto plieno, kuris yra padengtas cinko sluoksniu, tod?l gaminiai puikiai apsaugoti nuo korozijos. M?s? gamybin?s patalpos uima daugiau nei 4000 kv. metr? plot?. Gamykla turi 25 mechaninius bei automatinius tampavimo presus (nuo 6 ton? iki 100 ton? galingumo), kuri? pagalba gaminamos tiksli? matmen? tvirtinimo detal?s.

KOKYB?

M?s? gaminiai yra sertifikuoti ir enklinami CE enklu. ?mon?je nuolat organizuojami darbuotoj? mokymai. Bendrov? taip pat kasmet investuoja ? gamybos pl?tr? bei produkcijos kokyb?s gerinim?. Atsivelgdami ? vis augan?i? klient? paklaus? ir nor?dami ilaikyti aukt? produkt? kokyb? 2011 metais ?sigijome italik? metalo rulon? pjovimo linij?. Tai leido padidinti darbo naum? bei ir toliau savo klientams si?lyti reikalingiausius produktus u patraukli? kain?. 

ATEITIES VIZIJA

M?s? ateities planai ne tik ir toliau ilikti vienu i lyderi? tvirtinimo detali? gamyboje, bet ir per artimiausius trejus metus savo apyvart? padidinti kelet? kart?. Siekiant usibr?t? tiksl? bus atnaujinami ?rengimai, diegiama iuolaikika ?ranga bei artimiausiu metu savo klientams planuojame pasi?lyti nauj? gamini?.

1s

2s

3s

4s