CE / Quality

    M?s? gaminiai yra sertifikuoti ir enklinami CE enklu. Bendrov? kasmet investuoja ? gamybos pl?tr? bei produkcijos kokyb?s gerinim?, tod?l ?mon?je nuolat organizuojami darbuotoj? mokymai, atnaujinama bei modernizuojama preki? gamybai skirta ?ranga. Diaugiam?s gal?dami pasi?lyti kokybikus ir Europos standartus atitinkan?ius produktus. 
 
  "ARDETAS" products are certified and labeled with the CE mark. Every year company invests in the development of production and product quality, renovation and modernization of the equipment intended for the manufacture of goods. 
   State of Building Products Certification Center (SPCS) according to the system 2 + ) audited the factory and internal manufacturing control. The notified body regularly performs monitoring and assessment of internal manufacturing control. It issued a certificate of conformity of manufactoring control.
 
Sertifikatai:
 

 

 

 

 

sertifikatas22

 

sertifikatai3

 

sertifikatai 4